Deze site gebruikt cookies

December is een maand van bezinning en viering. December is ook de maand van een van de meest bijzondere kerstvieringen die Maastricht kent. In een tijd waarin we allemaal beseffen dat de wereld verandert, is de dienst in De Schark op 24 december een moment om stil te staan bij het verleden en bij de mannen die voor Nederland en voor onze vrijheid gevochten hebben. Het is ook een moment om vooruit te kijken en het goede in de mens te blijven zien, zeker in een tijd van vluchtelingenstromen en vreselijke gebeurtenissen die ons in het hart raken.
 
In groeve De Schark werd 71 jaar geleden op een indrukwekkende en waardige manier samen kerst gevierd: bewoners van de stad, militairen en natuurlijk de Broeders van De Beyart. De Broeders stelden niet alleen een ruimte ter beschikking, maar ze stelden ook hun hart open. Met woorden brachten ze toen mensen samen. Laten we ook vandaag de dag allemaal met elkaar in gesprek blijven, het oneens met elkaar zijn, maar altijd de dialoog willen aangaan. Alleen met wederzijds begrip en respect voor elkaar, kunnen we elkaar recht in de ogen blijven kijken.
 
De geschiedenis van De Schark is de geschiedenis van Maastricht. Met oprechte dank en veel respect denk ik aan onze bevrijders.


 
 Burgemeester PennMw Annemarie Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht van 1.7.2015 tot 1.7.2023.
Beschermvrouwe van de Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944