Deze site gebruikt cookies

foto7Maastricht, Nederland, 24 december 1944, Kerstavond


Het initiatief van de Mis was een idee van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, die toen eigenaar waren van de groeve. Zij zijn in Maastricht beter bekend onder de naam "De Broeders van de Beyart". De Mis werd gehouden in een grot, De Schark genoemd, in de buurt van de Sint Pietersberg in Maastricht. Tussen 250 en 280 meest erg jonge Amerikaanse soldaten, die in Maastricht en omgeving gelegerd waren, woonden de Kerstviering in de kleine groeve bij. Na de Mis schreven deze jonge soldaten hun naam of handtekening op de muur, met houtskool.  Bekijk de foto's van de mis...

 

 

De grote betekenis van de namen op de muur voor familieleden en andere bezoekers

Voor familieleden en bekenden van veel van deze soldaten, die de groeve naderhand bezochten, is het een emotionele ervaring om op de muur de naam te zien van hun vader,  grootvader of vriend. Bekijk de lijst met namen of lees de verhalen

De Stichting

De Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 (SHAK 1944) werd opgericht in 1994. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en het doel is jaarlijks de herdenking van de Amerikaanse Kerstviering 1944 te organiseren.
De Stichting bestaat uit 9 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Lees meer...

Onderwijsproject

vfondsIn het kader van 75 jaar bevrijding heeft het SHAK 1944 een onderwijsproject opgezet in samenwerking met een aantal basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

www.vfonds.nl