Deze site gebruikt cookies

Om de personen te waarderen die op een speciale wijze  hebben bijgedragen aan de activiteiten van SHAK 1944, reikte de burgemeester van Maastricht, bijgestaan door de voorzitter, de heer Brull, oorkondes van waardering aan een aantal personen.